Това, че уважихте нашата покана да прочетете тези материали означава, че и вие вече сте чули за този магичен еликсир, чието съществуване още се посреща с недоверие. Продукт който възбужда желанието да бъде притежаван. Може би също сте чули, че с това го­лямо откритие може и добре да се печели...

Натуралният Колаген е от тези продукти, които се появяват веднъж на половин век. Фактът че е открит в Полша, буди само учудване и не улеснява неговата дистрибу­ция. Малцина вярват, че именно тук колагенът е изолиран от рибени кожи в молекулна форма, която е способна да преодолее бариерата на епидермиса и да задържи с години процесите на остаряването...

Даваме в ръцете ви препарат, чийто ефект на действие надминава хилядите коз­метични препарати по света. Защото никога досега не е имало продукт с подобен по­тенциал и така подходящ за абсолютно всички.

Повярвайте - предлаганият от нас продукт е необходим на всички, които мечтаят да спрат времето, да задържат отминаващата младост и красота. Търговията с Натуралния Колаген всъщност е продаване на най-чудесните сънища, които се сбъдват.

Защо Натуралният Колаген е несравним като козметик? Защо се дистрибутира по директен начин? Защо не се продава в дрогериите, аптеките или магазините за козме­тика? Защо не се рекламира по телевизията след като е световна сензация? На тези въпроси ще се опитаме да ви отговорим.

Изминаха десет години от първата презентация на Натуралния Колаген и дистри­буторската мрежа на COLWAY реализира без реклама и медийна промоция, без помощта на търговската мрежа повече от милион опаковки Натурален Колаген и неговите произ­водни! Стотици хиляди потребители от десетки страни станаха негови абонирани пот­ребители, стотици хиляди души свидетелствуват, че благодарение на полския рибен ко­лаген от месеци по техните лица не се е появила една нова бръчка, че с неговата помощ са решили много здравословни проблеми!

Затова днес няма въпроси дали тези продукти изпълняват очакванията и дали за­държат младостта. Остава обаче въпросът: защо ти не ползваш ползите от препоръч­ването на Натуралния Колаген, който е собственост на организацията, която те кани в своите редици? За купуване с големи отстъпки, за изграждане на консуматорски струк­тури, за радостна форма на търговска дейност, в която учителите печелят повече от продавачите, в която ще опознаеш много хора и ще спечелиш нови приятели.

COLWAY силно се отличава от много мрежи за продажба, които си могъл да позна­еш лично или от слушане. Това е единствената по рода си фирма от Източна и Цент­рална Европа, която е спечелила международен успех. Специфична и уникална като нейни­те продукти. Изключително либерална и доброжелателна към своите членове. Опитай, за да се убедиш!

Ако не с такива продукти с такива сензационни свойства и такъв потенциал, ако не с такава организация, толкова приятелска към своите участници - то с какво, с кого и кога?

Нека този препарат, наричан сега „Полският еликсир на младостта и красотата", стане и твоят еликсир на младостта, благоденствието и щастието.


НачалнаНачална

Количка  

(празна)